Draught of Perception

ยังไม่มีข้อมูลในเกม

ข้อมูล Draught of Perception

เวลาในการปรุง
00:00:50
ปลดล็อคที่
คุณลักษณะ

ส่วนผสมของ Draught of Perception

  • Fairy Wings 3 ชิ้น

หมายเหตุ

สูตรคนยา

เชย่า
คนขวา
คนซ้าย
คนซ้าย
หนีบเข้า