Expecto Patronum

เปล่งเสียง: เอกซ์เปกโต พาโทรนุม

ผลของเวทมนตร์: ร่ายเวทเสกให้ความรู้สึกด้านบวกที่อยู่ส่วนลึกที่สุดของผู้ร่ายมีตัวตน เช่น ความสนุกหรือความหวัง รู้จักกันในนาม ผู้พิทักษ์ ซึ่งร่ายขึ้นมาให้เป็นผู้คุ้มครอง และเป็นอาวุธมากกว่าผู้ล่าวิญญาณ ผู้พิทักษ์ยังป้องกันผู้เสกจากผู้คุมวิญญาณและเลธิโฟลด์ และสามารถขับไล่พวกมันไปได้ และยังใช้ในหมู่ภาคีนกฟีนิกซ์เพื่อส่งสาร ตามข้อมูลในสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ คาถานี้เป็นคาถาป้องกันต่อเลธิโฟลด์เพียงคาถาเดียว รูปลักษณ์ของผู้พิทักษ์มีลักษณะเฉพาะตัวตามมดแต่ละคน โดยมากผู้พิทักษ์มีลักษณะเป็นสัตว์ เช่น ผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่เป็นกวางตัวผู้ ผู้พิทักษ์ของรอนเป็นสุนัขเทอร์เรีย ผู้พิทักษ์ของเฮอร์ไมโอนี่เป็นตัวนาก ผู้พิทักษ์ของจินนี่เป็นม้า ผู้พิทักษ์ของเซเวอร์รัสเป็นกวางตัวเมีย เป็นต้น