การอัพเลเวลและของรางวัล

ข้อมูลอาจยังไม่ครบ

ขอที่ใช้ได้ในแต่ละเลเวล

เลเวล ของที่ใช้ได้
4 Potions
6 Professions

ความต้องการ XP ที่ใช้อัพเลเวล

Bold levels are levels which grant bonus Gold coins.

เวเวล XP ทั้งหมด XP ต่อไป รางวัล
1 0 2,250 N/A
2 2,250 2,350
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
3 4,600 2,400
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
4 7,000 4,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
5 11,000 5,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x15
6 16,000 6,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixir x1
 • Dark Detector x2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
7 22,000 7,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
8 29,000 8,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
9 37,000 10,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
10 47,000 11,000
 • Silver Portmanteus Key x2
 • Baruffio’s Brain Elixirx2
 • Potent Exstimulo Potionx2
 • Dark Detector x2
 • Healing Potionx3
 • Gold x20
11 58,000 12,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
12 70,000 13,000
13 83,000 14,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
14 97,000 15,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x15
15 112,000 16,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x15
16 128,000 18,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
17 146,000 20,000
 • Silver Portmanteus Key x1
 • Baruffio’s Brain Elixirx1
 • Dark Detector x1
 • Strong Exstimulo Potionx1
 • Healing Potionx1
 • Gold x10
18 166,000 22,000 Not known yet
19 188,000 24,000 Not known yet
20 212,000 N/A Not known yet