ทดลองเล่น ​Harry Potter : Wizards Unite 0.6.0 beta (Unreleased)

ทดลองเล่น ​Harry Potter : Wizards Unite 0.6.0 beta จาการทดลองน่าสนุกทีเดียว เรื่องราวน่าจะต่อจาก Harry Potter ได้ทำงานเป็นมือปรามารที่กระทรวงเวทมนต์แล้ว